Begraven

Kiezen: begraven of cremeren                                                                             .
Eén van de eerste keuzes die gemaakt moet worden na een overlijden, is de keuze voor begraven of cremeren. Veel mensen leggen voor hun overlijden al vast wat zij willen: begraven of cremeren. Weet u niet wat de wens van de overledene was? Dan kunt u als nabestaande zelf bepalen waar u zich het prettigst bij voelt. In Rotterdam en omstreken zijn meerdere begraafplaatsen en crematoria.

In Rotterdam en omstreken is een groot aantal begraafplaatsen aanwezig.
Er zijn gemeentelijke en particuliere begraafplaatsen en begraafplaatsen in bezit van een kerkgenootschap.
Elke begraafplaats heeft zijn eigen unieke karakter.

Algemeen graf
Bij een algemeen graf gelden diverse beperkingen. Zo worden in één graf meerdere overledenen begraven. De looptijd is maximaal tien jaar, zonder de mogelijkheid tot verlengen. Hierna mag de eigenaar van de begraafplaats het graf ruimen. De graflegging vindt plaats op chronologische volgorde van overlijden. Er is dus geen mogelijkheid om een plaats uit te zoeken. De standaardafmeting van de gedenkplaat is gewoonlijk 40 x 40 cm. Kortom, bij een algemeen graf zijn de keuzemogelijkheden beperkt. De kosten echter zijn veel lager dan bij een ‘eigen’ graf.

Particulier graf
Bij een particulier graf, ook wel familiegraf of eigen graf genoemd, is de looptijd langer (meestal twintig jaar), maar dit verschilt per begraafplaats. De rechthebbende (meestal een familielid) van het graf bepaalt wie erin begraven worden. Er is vaak ruimte voor twee of drie overledenen. Na afloop van de huurperiode kan de huur (meestal per tien jaar) verlengd worden. Er wordt niet zonder toestemming geruimd. Op een aantal begraafplaatsen is het zelfs mogelijk een precieze locatie uit te zoeken. Bij een particulier graf zijn de kosten aanzienlijk hoger. Er worden kosten in rekening gebracht, zoals de begraafrechten, het termijn van de koop van het graf, de kosten van het plaatsingsrecht van een gedenkteken en de jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de begraafplaats.

Begraafplaatsen in Rotterdam en omstreken
 • Begraafplaats Crooswijk – Rotterdam-Crooswijk
 • Begraafplaats St. Laurentius – Rotterdam-Crooswijk
 • Begraafplaats Hofwijk – Rotterdam-Overschie
 • Begraafplaats Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand – Rotterdam-Hillegersberg
 • Begraafplaats Oud Kralingen – Rotterdam-Prinsenland
 • Zuiderbegraafplaats – Rotterdam-Zuid
 • Begraafplaats Charlois – Rotterdam-Zuid
 • Begraafplaats van de Hervormde – Rotterdam-Oud IJsselmonde
 • Begraafplaats Oudeland – Rotterdam-Hoogvliet
 • Begraafplaats Ommering – Spijkenisse
 • Begraafplaats Schollevaar – Capelle aan den IJssel
 • Begraafplaats De Essenhof – Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Begraafplaats en Natuurbegraafplaats IJsselhof – Gouda
 • Begraafplaats Rusthof – Ridderkerk
 • Begraafplaats Essenhof – Dordrecht